Tjällmo Grävmaskiner AB har sedan 1968 utfört alla förekommande uppdrag inom schakt, kabelläggning, kabeldragning och alla förekommande linjenätarbeten. Det samma gäller för Elkraftjobb såsom kabelschakter, kabeldragning och linjearbeten med korgmaskiner.

Inom företaget har vi all den kompetens och resurser som krävs för praktiskt utförande av schakter, dragning/blåsning/flottning av (koppar och opto) , skarvning (koppar) , stolpbyten och fältprojektering av alla förekommande uppdrag inom Telias Linjenät.
Vi kan även erbjuda oss att utföra skarvning och mätning av optokabel då tillsammans med samarbetspartners.
På Elkraftsidan kan vi utföra alla typer av schakter, kabelläggningar och kabeldragningar
samt bistå med korgmaskiner när beställaren utför skarvning och linjearbeten.

Affärside.
Sälja och utföra tjänster inom:
- Gräv och planeringsarbeten
- Stolpresning
- Sprängningsarbeten

Go To Top