Vårt företag är certifierat enligt ISO 9001:2000 och 14001:2004 och har som underentreprenör till olika firmor god kännedom om de olika krav som respektive beställare ställer på Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö.

Kvalitets och Miljöansvaring: Lena Aktner 0141-40731

KVALITETSPOLICY

1. Vi skall göra rätt från början
2. Leveranssäkerhet.
3. Vi skall endast använda godkänd utrustning enligt fastställda myndighetskrav.
4. Arbeta med ständiga förbättringar på våra produkter / tjänster
5. Säkerställa att kundens krav och önskemål uppfyllts
6. Följa utarbetad miljöpolicy

Alla skall vara medvetna om företagets policy där varje anställd ansvarar
för kvaliteten på sitt arbete med egenkontroll.

MILJÖPOLICY

-Tjällmo Gräv s övergripande miljömål är att nå en Miljömässigt, långsiktig och uthållig lönsamhet.
-Våra tjänster/produkter skall vara miljömässigt godtagbara.
-Vår insatser styras av myndighetskrav, kundkrav affärsmässiga krav på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Carl Alexandersson
VD

Go To Top