Kvalitet och miljö

Tjällmo Grävmaskiner AB innehar flertalet certifikat inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan många år och har god vana vid att uppfylla kraven mot såväl certifieringarna som mot våra kunder.

Miljöpolicy

• Tjällmo Grävmaskiner AB innehar flertalet certifikat inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan många år och har god vana vid att uppfylla kraven mot såväl certifieringarna som mot våra kunder.
• Våra tjänster och produkter skall vara miljömässigt godtagbara.
• Våra insatser ska alltid styras av myndighetskrav, kundkrav, affärsmässiga krav; på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Kvalitetspolicy

• Vi skall göra rätt från början.
• Leveranssäkerhet.
• Vi skall endast använda godkänd utrustning enligt fastställda myndighetskrav och certifieringar.
• Ständiga förbättra våra produkter och tjänster.
• Säkerställa att kundens krav och önskemål uppfyllts.
• Följa utarbetad miljöpolicy.

Alla anställda på Tjällmo Grävmaskiner AB skall vara medvetna om företagets policy där varje anställd ansvarar för kvaliteten på sitt arbete med egenkontroll.