Om Tjällmo Grävmaskiner

Tjällmo Grävmaskiner AB har sedan 1968 utfört alla förekommande uppdrag inom schakt, kabelläggning, kabeldragning och alla förekommande linjenätarbeten. Det samma gäller för jobb med elkraft så som kabelschakter, kabeldragning och linjearbeten med korgmaskiner.

Vi jobbar med ramavtal mot kommuner och kommunala bolag. Några av våra kunder är Vadstena kommun, NODRA, Utsikt, Finet, Vimmerby Fibernät och Åtvidabergs Kommun.

Inom företaget har vi all den kompetens och resurser som krävs för praktiskt utförande av schakter, dragning/blåsning/flottning av opto, skarvning (koppar) och stolpbyten.

På elkraftsidan kan vi utföra alla typer av schakter, kabelläggningar och kabeldragningar samt bistå med korgmaskiner när beställaren utför skarvning och linjearbeten.

© Copyright Tjällmo Grävmaskiner AB